Liturgiesuggesties.

Veteranendag.

Veteranendag is niet oud; het bestaat nog maar een paar jaar in Nederland. In eerste instantie werd het gevierd op de verjaardag van Prins Bernhard. Nadat dit een keer plaats gevonden had op een zondag heeft men het besluit genomen Veteranendag standaard op de vierde zaterdag van juni te vieren.

Veteranen zijn oudmilitairen die uitgezonden zijn geweest naar crisisgebieden. Zij zijn daar in aanraking gekomen met alle soorten van ellende die maar denkbaar is. Uiteraard is elke missie anders, maar zelfs bij "rustige" missies kunnen mensen veranderd terug komen. Het doet wat met veteranen en grote groepen veteranen raken beschadigd; gelukkig meestal maar beperkt of tijdelijk. Men kan er "goed" mee leven. Een enkeling komt om, door gevechtshandelingen of ongelukken. Anderen raken gewond, zichtbaar of onzichtbaar. Explosies kunnen tot vrijwel onzichtbare hersenbeschadigingen leiden, die iemands karakter en functioneren kunnen veranderen. Je ziet niets aan ze, maar ze zijn wel anders. Dat geldt ook voor de categorie veteranen die psychisch beschadigd geraakt zijn door het zien van onmacht en ellende. Een kleine groep daarvan, maar toch altijd tientallen per jaar, zijn niet meer in staat om hun oude leven op te pakken. Ze verdwijnen in de goot, of ze maken een eind aan hun leven.

Veteranen verdienen onze waardering. Daarom is veteranendag ingesteld. Ze verdienen ook onze aandacht en zorg, met name de groep die beschadigd is terug gekomen. Veteranen zijn overal. In elke gemeente komen ze voor. Daarom is het goed als ook in deze veteranenzondag in de kerk aandacht aan hen wordt besteed.

Veteranen zijn niet de enigen die onze zorg behoeven. Gemiddeld staan er zes mensen rond een veteraan, die nauw betrokken zijn bij zijn of haar wel en wee. Beschadigingen slaan ook op hen over. Zij kennen ook hun zorgen en problemen en verdienen ook aandacht.

Welke mogelijkheden zijn daartoe?
Nodig veteranen uit om iets over hun missie te vertellen en over de gevoelens die ze daarbij hebben en hadden.
Gedenk hen in gebed, liederen, de preek. Voorbeelden van mogelijke liederen zijn: Gez 372, 384, 419, 458, 459, 467, 469. Voorbeelden van teksten (die in dit kader door krijgsmachtpredikanten gebruikt zijn) zijn: Numeri 20-: 22 - 29, Richteren 7: 9 - 22 en Matteüs 21: 33 - 43, 1 Samuël 17, 2 Samuël 1: 25 - 27 en Openbaring 6 : 9 - 11, Psalm 42, Psalm 63, Psalm 139, Jesaja 26: 1 - 6, Jesaja 57: 1- 4, Jesaja 62, Matteüs 11: 28 - 30, Johannes 14: 27 - 29 en Johannes 15: 9 - 13, Rom 8: 18 - 26, Handelingen 3:17, Openbaring 21: 1 - 7
Verdiep u in de problematiek. Op deze site staan onder "publicaties" een drietal documenten die hierop ingaan:
"Zit u daar nog altijd mee..", een handreiking van het Oecumenisch Pastoraat aan Oorlogs- en geweldsgetroffenen die als doel heeft behulpzaam te zijn bij het herkennen van de problematiek van mensen die de doorwerking van de confrontatie met geweld nog altijd ondervinden.
"De geur van oorlog", een pastorale handreiking voor parochies en gemeenten bij uitzending van leden naar spanningsgebieden. Hierin staan verhalen van mensen die uitgezonden zijn geweest en van geestelijk verzorgers in de krijgsmacht .
Onder dit kopje staat ook een referaat van ds in 't Hout, die jarenlang als geestelijk verzorger verbonden is geweest aan het Veteraneninstituut en zelf ook veteraan is.
Tenslotte. Mocht u meer informatie of ondersteuning wensen, dan kunt u ook contact opnemen met Hoofd Krijgsmachtpredikant of met de Raad voor Kerk & Krijgsmacht. Waar mogelijk zullen die u helpen.

Heeft u zelf bijdragen die u met ons zou willen delen, mail deze dan naar de webmaster.