HUMANITAIRE INTERVENTIE


Wat doe je als er ergens op de wereld massaal mensenrechten worden geschonden? Grijp je onvoorwaardelijk in, doe je niets of stel je voorwaarden aan een eventueel ingrijpen. In de praktijk wordt veelal niets gedaan (Roeanda, Darfur) of maar iets halfslachtigs (Bosniƫ 1992-1995). Toch leeft bij vele mensen het verlangen om iets te doen tegen mensenrechtenschendingen en genocide. Dit "iets doen" zou dan kunnen in de vorm van Humanitaire Interventie.

Binnen de, toen nog, SoW-kerken is het onderwerp op de triosynode van 17, 18 en 19 mei 2002 aan de orde gesteld. Daarin staat ook aangegegeven hoe moeilijk het bonderwerp is. De navolgende documenten gaan over dat toen behandelde onderwerp.

Brochure Humanitaire Interventie. Deze is onderwerp geweest van de synode discussie.

Besluit Trio-synode met betrekking tot het onderwerp Humanitaire Interventie

Brief naar de gemeenten over het onderwerp Humanitaire Interventie

Pdf-file Presentatie ten behoeve van de gemeenten

Pax Christi - IKV Brochure. Deze brochure is opgesteld met medewerking van Kerk & Krijgsmacht. Kerk & Krijgsmacht is verantwoordelijk voor hoofdstuk 2 uit deze brochure.