Zit u daar nog altijd mee?


"Zit u daar nou nog altijd mee?"
Pastoraat aan oorlogs- en geweldsgetroffenen
Handreiking voor het pastoraat

Deze Handreiking voor het Pastoraat is samengesteld door het Oecumenisch Pastoraat Oorlogs- en Geweldsgetroffenen (OPOG) en is bedoeld voor allen die in de pastorale zorg werkzaam zijn. De handreiking heeft als doel behulpzaam te zijn bij het herkennen van de problematiek van mensen die de doorwerking van de confrontatie met geweld nog altijd ondervinden. Het gaat daarbij voornamelijk op de groep van de oorlogsgetroffenen en van veteranen van VN-missies.

Hier kunt u de publicatie downloaden cq bekijken.