ROMEO EN JULIETT


Samenwerking tussen
commandanten en geestelijk verzorgers
binnen de Koninklijke Landmacht


Dit is de Doctoraalscriptie Godsdienstsociologie van ds C.J.C. Elzinga; Vrije Universiteit Amsterdam 2003 - 2004. Voorafgaande aan het onderzoek heeft zij stage gelopen bij 43 Brigade in Steenwijk. De krijgsmachtpredikant in Steenwijk en een tiental commandanten hebben meegewerkt aan het onderzoek. Onderwerpen van de scriptie zijn:
 * Geestelijke verzorging binnen de Krijgsmacht
 * Beelden en verwachtingen van Commandanten
 * Conclusies en aanbevelingen

De scriptie en het voorblad zijn hier te downloaden