Afdrukken

DE PIT VAN DE PGV


PROTESTANTSE GEESTELIJKE VERZORGING
EN
IDENTITEIT


Het document met bovengenoemde titel is een studie van ds F. Jansen, gemaakt in het kader van het bijvak Praktische Theologie; Universiteit van Leiden, augustus 2003. In het document wordt ingegaan op de navolgende onderwerpen:
* Protestantse Geestelijke Verzorging in de praktijk
* Bezinning op Identiteit
* Aanzet tot verdere communicatie over identiteit.

Het pdf-document is hier te downloaden.