DE PIT VAN DE PGV


PROTESTANTSE GEESTELIJKE VERZORGING
EN
IDENTITEIT


Het document met bovengenoemde titel is een studie van ds F. Jansen, gemaakt in het kader van het bijvak Praktische Theologie; Universiteit van Leiden, augustus 2003. In het document wordt ingegaan op de navolgende onderwerpen:
* Protestantse Geestelijke Verzorging in de praktijk
* Bezinning op Identiteit
* Aanzet tot verdere communicatie over identiteit.

Het pdf-document is hier te downloaden.