COMMISSIE INHOUDELIJK GESPREK


De Krijgsmachtpredikanten worden beroepen door de Generale Synode. Daaraan gaat een lange procedure vooraf.

De procedure start met een uitnodiging tot sollicitatie welke wordt gedaan door defensie. Er volgt een eerste schifting door defensie in samenwerking met het Contact in Overheidszaken - Militairen (CIO-M). Kandidaten die uit deze schifting tevoorschijn komen ondergaan een kerkelijk gesprek. Deze wordt uitgevoerd door de Commissie Inhoudelijk Gesprek van de Protestantse Kerk in Nederland. De voorzitter daarvan komt uit Kerk & Krijgsmacht die ook een lid levert. Daarnaast maakt Teamleider bureau begeleiding predikanten en adviseur beroepingswerk deel uit van Commissie. Mocht defensie uiteindelijk een kandidaat komende uit de Protestantse Kerk in Nederland in dienst willen nemen, dan doet de Commissie een voorstel tot beroepen aan de synode.

Voor meer informatie, zie: Regelingen.