.

KERK & KRIJGSMACHT


Kerk & Krijgsmacht is er ten behoeve van de krijgsmachtpredikanten. Volgens de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (Ordinantie 3 artikel 23 lid 7) worden krijgsmachtpredikanten begeleid door een door de ambtelijke vergadering die betrokken predikant beriep in te stellen commissie. Krijgsmachtpredikanten worden beroepen door de Generale Synode. De synode heeft de Raad voor Kerk & Krijgsmacht aangewezen als begeleidingscommissie. In de tekst staat verder, dat de predikant de vergadering van deze commissie bijwoont. Aangezien we hier spreken over maandelijkse vergaderingen en meer dan 40 predikanten is dit door de Raad voor Kerk & Krijgsmacht als volgt ingevuld:
* van elk krijgsmachtdeel maakt één krijgsmachtpredikant als adviseur deel uit van de vergadering. Hij wordt bijgestaan door een secundus;
 * door Kerk & Krijgsmacht worden in principe elke vergadering twee à drie krijgsmachtpredikanten uitgenodigd, zodat ieder tenminste eenmaal per twee jaar de vergadering bijwoont;
 * jaarlijks wordt er een PKN-krijgsmachtpredikantendag georganiseerd waarin door persoonlijk contact met leden van de Synode en/of Landelijk Dienstencentrum de banden tussen de PKN en de krijgsmachtpredikanten versterkt worden.
 * krijgsmachtpredikanten kunnen op eigen verzoek een vergadering bijwonen (mits tevoren aangekondigd);
 * krijgsmachtpredikanten kunnen inzage krijgen in alle relevante vergaderstukken.


We hebben 18 gasten en geen leden online

↑ Top  

© Kerk en Krijgsmacht 2017    Leden