COMMISSIES


Kerk & Krijgsmacht is betrokken bij het werk van een aantal commissies welke zich bevinden op het terrein waar ook Kerk & Krijgsmacht zich mee bezig houdt. Het gaat daarbij om:
* Kerk & Krijgsmacht
* Commissie Inhoudelijk Gesprek
* Projectgroep Vredesvraagstukken
* Contact In Overheidszaken - Militairen (CIO-M)
* Oecumenisch pastoraat aan Oorlogs- en Geweldsslachtoffers (OPOG)