Kerk en Krijgsmacht

U bevindt zich hier op de officiële site van de Werkgroep voor Kerk en Krijgsmacht van de Protestantse Kerk in Nederland. Op deze site kunt u informatie vinden over het krijgsmachtpastoraat, over het pastoraat aan militairen die uitgezonden worden, uitgezonden zijn en terug zijn van een uitzending en aan hun relaties. Daarnaast wordt ingegaan op vragen over vrede en oorlog.

HELPEN ZORGEN

Krijgsmachtpredikanten komen al lang voor in de Nederlandse krijgsmacht. Zij vervullen daarin een belangrijke taak. Krijgsmachtpredikanten zijn gezonden door de kerken. De kerk als zendende instantie is daarbij verantwoordelijk voor de boodschap welke door de krijgsmachtpredikanten wordt uitgedragen. Daarnaast behoudt zij ook nog enige verantwoordelijkheid ten opzicht van de gezondenen. Om daar invulling aan te kunnen geven is door de Protestantse Kerk in Nederland de 'Werkgroep voor Kerk & Krijgsmacht' ingesteld.

JAARSCHRIFT PGV

Jaarlijks wordt door de Dienst Protestants Geestelijke Verzorging in de Krijgsmacht een Jaarschrift uitgegeven. In dit jaarschrift staan, naast artikelen over het werk van krijgsmachtpredikanten, ook informatieve artikelen over de Dienst over het afgelopen jaar en over het Overleg (de commissie) Interkerkelijk Contact in Overheidszakene (Militair); het CIO-M. Het Jaarschrift met de titel "Mensen helpen mens te blijven" is hier te downloaden.

INHOUD VAN DEZE SITE

De diverse pagina's bevatten:
* Algemeen.
Hier wordt om te beginnen ingegaan op de algemene taken van Kerk & Krijgsmacht. Te vinden zijn er vervolgens de documenten welke betrekking hebben op de specifieke taken van Kerk & Krijgsmacht, de taken van de Protestantse Geestelijke Verzorging in de Krijgsmacht en een artikel over de geschiedenis van Geestelijke Verzorging in de Krijgsmacht. Tenslotte staat hier informatie over de werving van krijgsmachtpredikanten. Het gaat daarbij om de wijze waarop de werving plaatsvindt en de rol van de kerk als zendende instantie daarin. Daarnaast wordt ingegaan op andere regelingen die voor krijgsmachtpredikanten van belang kunnen zijn
* Commissies.
Hier staan de diverse commissies aangegeven waar Kerk & Krijgsmacht direct mee te maken heeft. Weergegeven wordt wat de diverse commissies doen.
Documenten die voor iedereen van belang zijn, staan onder de pagina "Publicaties" vermeld.
* Publicaties.
Hier staan documenten vermeld welke voor iedereen van belang zijn. Het gaat daarbij om studies betreffende vredesvraagstukken, welke officieel uitgegeven zijn, maar ook om documenten welke pastoraal van belang zijn (hoe ga je om met uitgezonden militairen en hun relaties).
* Liturgiesuggesties.
Jaarlijks zijn er een aantal bijzondere dagen waarop de Krijgsmacht op één of andere wijze aan de orde wordt gesteld. Denk aan 4 en 5 mei en de veteranendag. Op dat moment kan ook in kerkdiensten stilgestaan worden bij het werk van de Krijgsmacht. Om dit te ondersteunen is hier een aantal liturgiesuggesties geplaatst.
* Links.
Hierin zijn een aantal links ondergebracht welke interessant zijn in het kader van de relatie kerk en krijgsmacht.
* Contact.
Hier staan vermeld de leden van Kerk &: Krijgsmacht en het Hoofd Krijgsmachtpredikant van de Protestantse Geestelijke Verzorging in de Krijgsmacht.